Sevindik İş Merkezi

       Denizli İli Sevindik Mahallesi 5803 ada 1 parsel nolu 9.187,00 m2 Arsa vasıflı taşınmaz mal üzerine 38.811,81 m2 brüt kapalı alan ve 36.010,33 m2 net kapalı alan üzerine inşaa edilmiştir.

 ATS İşmerkezi 2. BODRUM + 1.BODRUM + ZEMİN + 8 KATLI bina olarak inşaa edilmiştir. Projenin 2. Bodrum katında 400 araç kapasiteli tek noktadan girişli Otopark mevcuttur.

Projenin 1.Bodrum + Zemin Kat + 1. Katlarında, her bir işyeri Bodrum + Zemin + 1.Kat tan oluşan toplam 19 adet işyeri bulunmaktadır. İşyerleri büyüklükleri 600,00 m2 ila 1.500,00 m2 arasında değişmektedir.

Projenin 2. katı çok amaçlı salonlar ve  3.,4.,5.,6.,7.,8. Katları otel kompleksi olarak bir bütündür.  

Projenin 2. Katında toplam 7.193,00 m2 kapalı alanlı Çok Amaçlı Salonlar bulunmaktadır.

Projenin 3.,4.,5.,6.,7.,8. Katlarında her katı 650,43 m2 olmak üzere toplam 3.902,58 m2 otel kompleksi bulunmakta ve komplekse dahil ayrıca 431.00 m2 bir adet ara kat bulunmaktadır.  

     Ayrıca binada otel kompleksine ait 2.384,10 m2 ortak kullanım alanı mevcuttur.